Privacy statement

Deze website wordt geëxploiteerd door IUVARE Administratie|Belastingen B.V. hierna te noemen ‘IUVARE’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan IUVARE persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. IUVARE zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doelen die IUVARE bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Laten we kennis maken

U wilt opbouwen, u wilt ondernemen, u wilt bezig zijn met uw vak! IUVARE neemt uw administratieve en fiscale zorg snel en effectief uit handen.