Financiële- en salarisadministraties

Wij kunnen de verwerking van uw gehele financiële administratie en/of salarisadministratie uit handen nemen, of dit met behulp van een uitstekend online boekhoudpakket samen met u verwerken.

Voor met name kleinere ondernemingen, organisaties en zelfstandigen kan het een uitstekende optie zijn om de verwerking van de administratie aan ons uit te besteden, zodat uw beschikbare tijd aan de eigenlijke kerntaken kunnen worden besteed.

Concreet betekent dit dat onze administrateurs kunnen zorgdragen voor bijvoorbeeld het boekhoudkundig correct en tijdig verwerken van uw administratieve documenten in een online boekhoud- of salarissysteem. (documenten zijn bijvoorbeeld verkoop- en inkoopfacturen, bankafschriften en personeels- en salarismutaties)

Uiteraard wordt vervolgens uw BTW- en of ICP-belastingaangifte berekend en namens u bij de Belastingdienst tijdig ingediend.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen naar wens bij u of op onze kantoren worden uitgevoerd.

Ook behoort een koppelen van zakelijke bankrekeningen en het ter beschikking stellen van scan-en-herkensoftware tot onze dienstverlening.

Onze diensten

Financiële- en
salaris administraties

Jaarverslagen en
belastingaangiften

Bedrijfs- en organisatieadvies

Debiteurenbeheer

Meer controle met onze ondersteuning

Boekhoudsoftware

Ons kantoor IUVARE heeft overeenkomsten gesloten met een aantal professionele leveranciers op het gebied van boekhoudsoftware en salarissoftware, zodat u en of uw medewerkers direct over de gewenste informatie kunnen beschikken. Ook kan gekozen worden voor een situatie waarbij u zelf de boekhouding van uw onderneming bijhoudt en wij deze controleren.

Ik wil graag informatie over boekhoudsoftware!

Laten we kennis maken

U wilt opbouwen, u wilt ondernemen, u wilt bezig zijn met uw vak! IUVARE neemt uw administratieve en fiscale zorg snel en effectief uit handen.